Basisschool De Dubbeldekker: 

Elke dag samen een beetje beter!

Welkom bij openbare basisschool De Dubbeldekker! De Dubbeldekker is een ambitieuze school in Hilversum Zuidoost die alle leerlingen gelijke kansen biedt om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. We bereiden uw kind voor op een actieve deelname aan onze maatschappij. Dat doen we door de kinderen te laten ervaren waar ze goed in zijn, door hun zelfstandigheid te bevorderen en door hun te leren zichzelf en anderen te waarderen. Wij besteden veel aandacht aan taal, ook moedertaal, taalbegrip en kennis van de wereld. Hierbij is vanzelfsprekend aandacht voor kunst, cultuur en sport. Onze leerlingen krijgen twee keer per week gymles van een vakleerkracht. 

Peuterspeelzaal De Kleine IJsbeer van Bink is ook in ons gebouw gehuisvest.

Over de Dubbeldekker

Iedereen is van harte welkom op De Dubbeldekker. Ook uw kind! De Dubbeldekker is een openbare basisschool waarbij het team de kinderen en de ouders samenwerken. De Dubbeldekker is ook een kleurrijke basisschool met leerlingen uit veel verschillende culturen. Ons onderwijs komt tegemoet aan verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen. Er heerst een sfeer waarin iedereen wordt gerespecteerd en zich thuis voelt. Wanneer kinderen een andere taal hebben als moedertaal zien we dat niet als belemmering, maar als rijkdom.

Kom langs en ervaar zelf hoe de sfeer op onze school en in de peuterspeelzaal is. U kunt een afspraak maken met de directeur van De Dubbeldekker: Jacqueline van den Bor. We maken graag kennis met u en uw kind(eren)!