Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
Inschrijven leerling


Wilt u uw kind aanmelden of inschrijven? Dat kan! U kunt vooraf bellen voor een gesprek en/of rondleiding: 035-6851776. Het inschrijfformulier kunt u hier downloaden: 
aanmeldingsformulier-regulier-.pdf

Twitter

@obsdubbeldekker

Kom leren op De Dubbeldekker!

            

"De Dubbeldekker is een ambitieuze school en biedt iedere leerling mogelijkheden voor een kansrijke deelname in onze maatschappij."

De Dubbeldekker is een openbare school in Hilversum waar alle kinderen welkom zijn!

Onze school kenmerkt zich door:

*     De eerste focus te leggen op het (basis)vaardig maken van leerlingen in rekenen & taal
*     Leerlingen krijgen inzicht in hun eigen leerdoelen en prestaties vanaf groep 4 met Snappet op hun             eigen Chromebook.
*     Leerkrachten die gericht sturing geven aan het onderwijsproces van de leerling
*     Krachtige instructies waar alle kinderen actief worden betrokken

*     Lessen in sociale vaardigheden (Kanjertraining) door gecertificeerde Kanjertrainers 
*     Aandacht voor 21st century skills door het IMC-basisprogramma in groep 7 & 8: 
      vak-experts die wekelijks onze leerlingen lesgeven en meenemen naar hun werkterrein
*     Focus op de taalontwikkeling door wekelijkse woordenschatlessen
*     Wekelijks een creativiteitsaanbod in alle groepen
*     Twee keer per week een sportaanbod na school in samenwerking met Nike&Kidsaktief

De Dubbeldekker is school waarbij het team veel samenwerkt en samen leert; door bij elkaar op lesbezoek te gaan, elkaar feedback te geven en samen lessen te ontwerpen. Bij het verbeteren van ons onderwijs worden de leerlingen betrokken, want we willen "Elke dag samen een beetje beter!"     

Facebook

OBS De Dubbeldekker
Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
T (035) 685 17 76
E directie@dedubbeldekker.nl

Taalschool Hilversum
Jan Blankenlaan 8
1222 SW Hilversum
T 06 57 93 98 50
E directie@dedubbeldekker.nl