Ouderbijdrage

29 september 2020
Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders een brief met daarin het verzoek de ouderbijdrage te betalen. Mochten ouders interesse hebben in het betalen in termijnen, dan is dit uiteraard mogelijk in overleg met de directeur. We verzoeken ouders voor 1 januari de ouderbijdrage te betalen.
De ouderbijdrage is € 27,50 per kind.                                                              ​

Samenwerkende partijen