Voortgezet onderwijs

28 september 2020
Op onze school hebben we beleid ontwikkeld dat gaat over het tot stand komen van het advies aan uw kind voor het voortgezet onderwijs.
De gesprekken over het advies starten vanaf groep 7. In het document is te lezen hoe we dit doen op onze school: Beleid VO-advies.

Samenwerkende partijen