Schooltijden

28 september 2020
Vanaf 08.20 uur gaan de deuren open.
Om 08.30 uur starten de lessen.
Op 14.30 uur is de school uit.

Afwijkende lestijden op woensdag:
groep 1 t/m 6: 08.30 - 12.00 u
groep 7 & 8: 08.30 - 12.15 u

Samenwerkende partijen