Openbaar onderwijs

28 september 2020
OBS De Dubbeldekker is een openbare school. Op onze school zijn alle kinderen welkom ongeacht hun achtergrond. 

Op school worden vormingslessen verzorgd door  naar behoefte van de ouders. 

Samenwerkende partijen