Ziekmelding

28 september 2020
Kan een leerling door ziekte (of een andere oorzaak) niet op school komen, wilt u ons dat dan zo spoedig mogelijk laten weten?

Graag voor 08.00 uur zodat de lessen hier geen hinder van ondervinden. 

Hoe?
Bij voorkeur via Parro aan de leerkracht van uw kind.
Of via telefoonnummer 035-6851776.

Samenwerkende partijen