Sociaal-emotionele vaardigheden

28 september 2020

Elk kind is uniek, en daarnaast maakt hij of zij deel uit van een groep. De kinderen worden door de groep gevormd en ze zijn van de groep afhankelijk.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen elkaar (leren) respecteren, leren samenwerken en elkaar helpen.
Wij werken vanaf 2015 volgens de methodiek van De Kanjertraining in de groepen 1 t/m 8, omdat deze training kinderen vaardigheden bijbrengt die sociale problemen vermindert en voorkomt. De Kanjertraining is bedoeld om kinderen weerbaar te maken en te leren om (beter) voor zichzelf op te komen en beter met anderen om te gaan. Het kan zijn dat het kind het in de groep of omgeving gewoon slecht getroffen heeft, soms zijn kinderen sociaal onhandig. Dit kan zich op verschillende manieren uiten: ze lachen om alles, spelen de baas, zijn verlegen, stellen zich afhankelijk op of zijn juist agressief en doen alsof het hen allemaal niet raakt.

De pijlers waarop de kanjertraining is gebouwd en die we als school (regels) uitdragen zijn:

We vertrouwen elkaar 
We helpen elkaar 
Niemand speelt de baas 
Niemand lacht uit
Niemand blijft zielig

De leerkrachten zijn getraind zodat: 

Pestproblemen hanteerbaar worden en zich oplossen
Kinderen zichzelf durven te zijn
Kinderen zich veilig voelen
Kinderen zich bij elkaar betrokken voelen
Kinderen hun gevoelens onder woorden kunnen brengen
Kinderen meer zelfvertrouwen krijgen. 

Voor meer informatie: Kanjertraining

Samenwerkende partijen