Ouderbetrokkenheid

28 september 2020
Als school vinden wij het belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind. U wordt hiervoor uitgenodigd voor een startgesprek (in september), een voortgangsgesprek (in november) en rapportgesprek (in maart). Daarnaast wordt u uitgenodigd voor informatie-avonden (zie jaarkalender). Als u zelf vragen heeft over u kind, kunt u te allen tijde een afspraak maken met de leerkracht buiten deze gesprekken om. 

Ahlan wa-sahlan.pdf
Dear parents.pdf
Beste ouders.pdf
Sayın veliler.pdf
Drodzy rodzice.pdf

Samenwerkende partijen