Chromebooks

28 september 2020
Vanaf groep 4 werken wij met Chromebooks voor de kernvakken. Zowel de leerling als de ouders tekenen jaarlijks een contract voor het gebruik hiervan op school. 

Samenwerkende partijen