Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Uitstroom        

Uitstroom regulier basisonderwijs

Van de leerling is vooraf bekend naar welke stamschool hij / zij uitstroomt. De groepsleerkracht neemt contact op met de basisschool met het verzoek om in de Taalschool-groepen met de leerling te komen kennismaken. Hierdoor is er sprake van een warme overdracht. Mochten er zorgen zijn op bepaalde leergebieden en/of over de sociaal-emotionele ontwikkeling, dan neemt de IB al in een eerder stadium contact op met de stamschool om te overleggen of deze tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling.

De groepsleerkracht vult het onderwijskundig rapport (OKR) in en voegt ook de uitslag van de meest recente SDQ afname, het OPP en een pdf bestand van de leerlingbesprekingen in Parnassys toe.

 

Uitstroom naar S(B)O
Door het MDO zijn ouders van meet af aan betrokken bij de verwijzing en mogelijkheid voor vervolgonderwijs voor hun kind. 
Tijdens het laatste MDO wordt middels een unaniem besloten in welke onderwijssetting het beste aan de onderwijsbehoeften van  de leerling tegemoet kan komen. Het groeidocument wordt met dit besluit opnieuw ingezonden om door een tweede deskundige te worden beoordeeld. Bij positieve beoordeling wordt een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven welke de leerling toegang verleent tot het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Het groeidocument dient als OKR en hoeft voor de leerlingen die uitstromen naar het SBO dus niet nog extra te worden ingevuld.

                  


 

OBS De Dubbeldekker
Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
T (035) 685 17 76
E directie@dedubbeldekker.nl

Taalschool Hilversum
Jan Blankenlaan 8
1222 SW Hilversum
T 06 57 93 98 50
E directie@dedubbeldekker.nl