Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Schooltijden

De Dubbeldekker werkt met een continurooster. Dit betekent dat de kinderen de hele dag op school zijn en lunchen op school met hun leerkracht.
De schooltijden zijn:
Maandag- dinsdag- donderdag- vrijdag     er is les van 8.30-14.30 uur
Woensdag                                                  er is les van 8.30-12.00 uur voor groep 1 t/m 6
                                                                   er is les van 8.30-12.15 uur voor groep 7 & 8

We vinden het belangrijk op tijd te starten met de lessen, daarom gelden de volgende afspraken:

8.15 uur: Inloop
Ouders zijn welkom in de klas.

8.25 uur: De eerste bel
Alle leerlingen gaan naar de klas (als ze nog buiten spelen).
Ouders nemen afscheid.

8.30 uur: De tweede bel
De les begint.

14.30 uur: Einde schooldag

OBS De Dubbeldekker
Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
T (035) 685 17 76
E directie@dedubbeldekker.nl