Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Schooltijden

De Dubbeldekker werkt met een continurooster. Dit betekent dat de kinderen de hele dag op school zijn en lunchen op school met hun leerkracht.
De schooltijden zijn:
Maandag- dinsdag- donderdag- vrijdag     er is les van 8.30-14.30 uur
Woensdag                                                  er is les van 8.30-12.00 uur voor groep 1 t/m 6
                                                                   er is les van 8.30-12.15 uur voor groep 7 & 8

We vinden het belangrijk op tijd te starten met de lessen, daarom gelden de volgende afspraken:

8.20 uur: Verzamelen op het plein bij de leerkracht

8.25 uur: De eerste bel
Alle leerlingen gaan naar de klas met hun leerkracht

8.30 uur: De tweede bel
De les begint.

14.30 uur: Einde schooldag

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2020-2021

OBS De Dubbeldekker
Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
T (035) 685 17 76
E directie@dedubbeldekker.nl

Taalschool Hilversum
Jan Blankenlaan 8
1222 SW Hilversum
T 06 57 93 98 50
E directie@dedubbeldekker.nl