Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

OBS De Dubbeldekker

 

De Dubbeldekker is een veelzijdige school, die verschillen laat zien en ervaren. In het gebouw zitten naast de reguliere groepen 1 t/m 8, ook de Cobo-groepen. Hier krijgen nieuwkomers in een jaar de Nederlandse taal geleerd. Daarnaast is er nog een peuterspeelzaal; De Kleine Ijsbeer. De dagvoorziening van Sherpa, Klein Duimpje vangt kinderen op in de leeftijd van 2-4 jaar die verstandelijke en fysiek beperkt zijn.

Voor alle relevante informatie verwijzen we u naar de schoolgids. 

De visie van de Dubbeldekker

Kinderen ervaren onderwijs als uitdagend en stimulerend als het onderwijs aansluit op de zone van de naaste ontwikkeling (Vygotsky, 1896). We kijken naar wat de leerling kan en van daaruit werken we aan de uitdagende leerdoelen voor dit kind.  Door onze leerling aan te spreken op een niveau dat net buiten bereik van wat het kind daag je het kind uit. Kinderen voelen zich sterk door: 

• Plezier en geloof te hebben in hun eigen kunnen (competentie en veiligheid)

• Verantwoordelijkheid te mogen nemen (autonomie)

• zich gewaardeerd voelen door zichzelf en anderen (relatie). 

(Luc Stevens, 2002)

Daarom zijn wij als school gemotiveerd adaptief onderwijs toe te passen en dit zo veel mogelijk aan te passen aan de nieuwste inzichten. Iedere leerling profiteert optimaal van dit onderwijssysteem, ontdekt zijn mogelijkheden en krijgt de kans zijn talenten te benutten. Dit betekent dat we jaarlijks de onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal stellen bij het bepalen van de organisatie van ons onderwijs.

 Wij staan voor:
                     

                                                                                                                                                                  Ontwikkelingen 2016-2020

Om onze visie te verwezenlijken hebben we onszelf doelen gesteld waaruit verbeterpunten komen. Onze ambities zijn verwoord in het onderdeel “Ambities en speerpunten van de Dubbeldekker 2016-2020”. De uitwerking van deze doelen zijn te lezen in het document op de website. Jaarlijks stellen de teams verbeterdoelen met elkaar op. Aan het einde van het schooljaar verantwoorden we hoe de verbeteringen zichtbaar zijn in de school middels het jaarverslag. De onderwerpen waar we de komende jaren in verder willen ontwikkelen:

§  Onderwijskundige sturing en ontwikkeling

§  Sturing op onderwijskwaliteit

§  Taalontwikkeling

·         Zelfstandigheid & samenwerken

§  Zorg & begeleiding

§  Onze leerlingen volgen

§  Onze leerlingen succeservaringen op laten doen

§  Het toetsen van onze leerlingen

§  Brede ontwikkeling

§  Sociale ontwikkeling

§  Creatieve ontwikkeling

§  Beweging naast focus

§  Talenten prikkelen

§  Burgerschap

§  Betrokkenheid

§  Onze leerlingen betrekken

§  Onze ouders betrekken

§  ICT

§  Optimale inzet van hardware en software om met de digitale hulpmiddelen die er zijn multimediaal onderwijs te kunnen bieden aan onze leerlingen.

In de maandelijkse nieuwsbrieven beschrijft de directeur van de school hoe deze ontwikkelingen verlopen en wat dit betekent voor uw kind en u als ouder.


OBS De Dubbeldekker
Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
T (035) 685 17 76
E directie@dedubbeldekker.nl