OBS De Dubbeldekker is een Taalvriendelijke School

Een Taalvriendelijke School staat open voor meertaligheid en beschouwt dit niet als een belemmering om te leren maar als een rijkdom.

Voor de Dubbeldekker betekent dit dat wij de culturele identiteit van de leerlingen, waar meertaligheid deel van uitmaakt, omarmen. De leraren doen hierbij een actief beroep op het gebruik van de moedertaal en brengen dat in verbinding met het Nederlands

Uitgangspunten van De Dubbeldekker als Taalvriendelijke School

  • Op onze school is iedereen welkom, ook leerlingen met een andere moedertaal (thuistaal) dan het Nederlands. We beschouwen meertaligheid als een rijkdom.
  • We geven onze leerlingen de ruimte hun moedertaal te spreken in de school.
  • We geven ouders van onze leerlingen de ruimte hun moedertaal te spreken in de school.
  • We stimuleren ouders hun moedertaal te onderhouden met hun kinderen.

 

Jacqueline van den Bor (directeur van De Dubbeldekker):
“Wij omarmen de culturele identiteit van de leerlingen, waar meertaligheid deel van uitmaakt.
 De leraren doen een actief beroep op het gebruik van de moedertaal
en brengen dat in verbinding met het Nederlands.”

Meertaligheid verankerd in het schoolbeleid

De Dubbeldekker is een openbare basisschool met kinderen uit alle windstreken die talen spreken zoals: Turks, Pools, Arabisch en Nederlands.

De Dubbeldekker ziet taal als basis om verder te komen in het leven. Als Taalvriendelijke chool krijgen de leerlingen optimale kansen voor de toekomst. Daarbij vindt de school het belangrijk dat haar leerlingen een eigen identiteit kunnen ontwikkelen voor een kansrijke deelname aan de maatschappij. Hun afkomst en thuistaal zijn een belangrijk onderdeel van die identiteit.

Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat wanneer leerlingen de gelegenheid krijgen hun thuistaal te gebruiken zij de schooltaal, in dit geval het Nederlands, sneller gaan beheersen. Op basis van deze inzichten ontwikkelde De Dubbeldekker een de huidige schoolvisie. In het huidige schoolbeleid staat Meertaligheid centraal. Daarbij wordt het gebruik van de moedertaal in verbinding wordt gebracht met het Nederlands. Tijdens het traject te streven naar Meertaligheid kwam de vakgroep Taal de ‘Rutu Foundation op het spoor. De visie van de stichting versnelde het proces waarin De Dubbeldekker op dat moment zat en gaf handvatten om verdere invulling te geven aan het schoolbeleid van de Dubbeldekker.

Over het predicaat Taalvriendelijke School

Het predicaat ‘Taalvriendelijke School’ is een intitiatief van de Rutu Foundation. De Rutu Foundation ( (Rutu betekent in het Surinaamse Sranan ‘roots’) streeft naar een wereld waarin alle kinderen toegang hebben tot een taalvriendelijke leeromgeving die hen accepteert en waardeert om wie ze zijn. Daarnaast is het doel van de Foundation dat in 2030 geen enkel kind meer wordt gestraft voor het spreken van zijn of haar moedertaal op school.

Lidy Peters van de vakgroep taal en intern begeleider:
"Het is geweldig om te zien hoe fijn leerlingen het vinden
 wanneer er een beroep gedaan wordt op hun thuistaal."

Op dit moment zijn er tien scholen die het predicaat van de Taalvriendelijke school hebben gekregen waarvan vier in Nederland en zes in Canada.

 

Samenwerkende partijen