Ons onderwijs

Net als iedere school willen we natuurlijk het beste uit uw kind halen. Dit doen we in samenspraak met u, de ouder of verzorger. Wat onderscheidt ons nu van andere scholen:

Wij zijn een kleine school

De kinderen kennen elkaar en de leerkrachten kennen alle leerlingen. De sfeer is informeel en de lijntjes met de leerkrachten zijn kort.  

Wij geven ruimte aan de moedertaal

Veel kinderen bij ons op school spreken thuis een andere taal dan het Nederlands. Wij moedigen dat aan. Op deze manier kan het kind gemakkelijk een verbinding maken vanuit de eigen taal naar de Nederlandse taal. Ook blijkt dat de kinderen zich prettiger voelen als zij weten dat hun eigen taal gesproken mag worden.

Wij helpen kinderen hun wereldbeeld te verruimen 

In de bovenbouw besteden wij een heel dagdeel aan IMCbasis. In blokken van ca. vier weken komen verschillende vakgebieden aan bod, zoals journalistiek, geneeskunde, kunst, techniek, ondernemen en wetenschap. Door het inzetten van gastdocenten en het bezoeken van musea, distributiecentra en andere aan de vakgebieden gerelateerde plekken, krijgen de kinderen nieuwe inzichten.

Wij bieden zorg op maat

Door onze relatief kleine klassen kunnen wij de zorg bieden aan de kinderen die zij nodig hebben. Lukt het de leerkracht niet, dan schakelen wij externe hulp in. We hebben veel mooie voorbeelden van kinderen die met dat extra steuntje het beste uit zichzelf konden halen. 

Samenwerkende partijen