Missie

Voor een kansrijke deelname aan de Nederlandse maatschappij is het belangrijk dat leerlingen een eigen identiteit ontwikkelen. Afkomst en moedertaal zijn een belangrijk onderdeel van deze identiteit. De Dubbeldekker geeft ruimte aan moedertaal en verbindt deze met het Nederlands om de leerlingen zo optimaal tot bloei te laten komen.

Visie

Kinderen ervaren onderwijs als uitdagend en stimulerend als het onderwijs aansluit op de zone van de naaste ontwikkeling (Vygotsky, 1896). We kijken naar wat de leerling kan en van daaruit werken we aan de uitdagende leerdoelen voor dit kind. Door onze leerling aan te spreken op een niveau dat net buiten het bereik van wat het kind kan, daag je het kind uit. Kinderen voelen zich sterk door:
• Plezier en geloof te hebben in hun eigen kunnen (competentie en veiligheid).
• Verantwoordelijkheid te mogen nemen (autonomie).
• Zich gewaardeerd voelen door zichzelf en anderen (relatie) (Luc Stevens, 2002).

Onze drijfveer

Wij bieden iedere leerling gelijke kansen om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen en bereiden hen voor op een kansrijke deelname aan onze maatschappij.

Onze waarden

Groei in (basis)vaardigheden
Autonomie & verantwoordelijkheid
Professionaliteit & transparantie
Creativiteit & beweging
Betrokkenheid
Trots


Samenwerkende partijen