Medezeggenschapsraad

De MR denkt mee over het beleid van de school. De MR geeft advies en mag soms ook zeggen of ze het wel of niet eens zijn met een plan. De leden van de MR stemmen dan over het wel of niet doorgaan van het plan.
Bij het geven van een advies kun je bijvoorbeeld denken aan het betrekken van ouders bij de school, hoe gaat de school om met pesten of het bekijken van de inhoud van de schoolgids. Ook kijken we mee met het jaarplan en de begroting van de school; wat gaat de school het komend jaar doen en waar geeft de school geld aan uit?
Als lid van de MR ben je als eerste geïnformeerd over de plannen van de directie en het team. Kun je invloed uitoefenen op het beleid van de school en kun je je eigen ideeën over de school kwijt. In de MR zitten leden vanuit de school en vanuit de ouders.De MR vergadert 6 keer per jaar. De vergaderingen zijn 's avonds op school en duren ongeveer 2 uur. De agenda en de stukken die in de vergadering worden besproken worden van te voren toegestuurd. Voorbereiding voor een vergadering kost ongeveer 2 uur. Dit hangt af van de onderwerpen die worden besproken. Nieuwe leden van de MR volgen een cursus die ingaat op wat er van je verwacht wordt als MR-lid. De kosten worden betaald door de school.

De MR bestaat uit:
- Patrick Blaauw (voorzitter MR)
- Ayse Kekik (moeder van Emir en Zeynep)
- Mariska Lefeber (leerkracht Dubbeldekker)
- Yura Gerritsen (leerkracht Taalschool - pmr & gmr)


Samenwerkende partijen