IMC Basis

Op woensdagochtend hebben de leerlingen in de bovenbouw (groep 7 en 8) IMC Basis-les. Deze bijzondere lessen worden georganiseerd door IMC Basis, een programma van IMC Weekendschool. Het is een aanvullend onderwijsprogramma waarbij leerlingen les krijgen van inspirerende gastdocenten en bevlogen vakexperts. Deze lessen worden mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Lions Club Crailo. 

IMC Basis leerlingen verkennen samen met enthousiaste professionals verschillende vakgebieden. Gastdocenten vertellen in de klas over hun beroep en de leerlingen gaan vervolgens zelf aan de slag met ‘het echte werk’. Soms gaan we op excursie naar een werkplek. Tijdens de lessen werken de leerlingen veel in groepjes waardoor ze goed leren samenwerken en overleggen. De ontwikkeling van 21st Century Skills (o.a. een kritische houding aannemen, problemen oplossen, communiceren, etc.) speelt tijdens de IMC Basis-lessen een belangrijke rol. IMC Basis bereidt de leerlingen spelenderwijs voor op het kennen van persoonlijke voorkeuren, interesses en talenten. We laten hen door middel van uiteenlopende opdrachten experimenteren en stimuleren hen om lef te hebben om hun interesses te volgen.

Het doel van IMC Basis is de leerlingen erop voor te bereiden dat ze later zelfstandige, gemotiveerde en verantwoorde keuzes kunnen maken voor hun opleiding en beroep. Dit proberen we te bereiken door het schetsen van toekomstperspectieven, het versterken van zelfvertrouwen, en het vergroten van invloed óp en verbondenheid mét de maatschappij.Vakken die aan de orde komen zijn; Geneeskunde, Theater, Recht, Journalistiek, Architectuur, Archeologie, etc. De Lions Club Crailo verzorgt naast het vak ‘Wetenschap’ en ‘Ondernemen’ ook de wekelijkse begeleiding tijdens de lessen.

Anne Kinket is de coördinator van IMC Basis op De Dubbeldekker. Zij is altijd op zoek naar inspirerende gastdocenten of extra begeleiding in de klas. Mocht u als ouder graag een keer een IMC Basis-les willen bijwonen, bent óf kent u een enthousiaste en bevlogen gastdocent, neem dan gerust contact op met Anne (anne.kinket@imcbasis.nl). U bent van harte welkom in de klas! Voor meer informatie klik op deze link: IMCbasis.


Samenwerkende partijen