De Leesacademie

'Nieuwsgierigheid is je grootste talent' - Paul Verhoeven

Leerlingen uit groep 6,7 & 8 die uitblinken in rekenen, maar nog moeite hebben met het begrijpen van de Nederlandse taal, komen in aanmerking voor de Leesacademie. Dit is een verlengde schooldag op maandag van 14.45 tot 17.00 uur waarin de kinderen op verschillende manieren met de Nederlandse taal aan de slag gaan: mondelinge taalvaardigheid, schriftelijke taalvaardigheid, lezen en luisteren. Bovendien wordt gewerkt aan het vergroten van de kennis van de wereld en het hebben van een academische werkhouding.


Samenwerkende partijen