Ouderbijdrage

Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders een brief met daarin het verzoek de ouderbijdrage te betalen. Mochten ouders interesse hebben in het betalen in termijnen, dan is dit uiteraard mogelijk in overleg met de directeur. We verzoeken ouders voor 1 januari de ouderbijdrage te betalen.
De ouderbijdrage is € 27,50 per kind.                                                              ​

Schoolreisjes en het schoolkamp in groep 7&8 

U betaalt naast de ouderbijdrage de volgende bedragen voor het schoolreisje/kamp van uw kind:
Groep 1/2: € 7,50
Groep 3 t/m 6: € 25,00-30,00 (afhankelijk van de gekozen bestemming) 
Groep 7 & 8: € 55,00-65,00 (afhankelijk van de gekozen bestemming)

Samenwerkende partijen