Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Woordenschat

Woordenschat staan centraal in het onderwijs. Kinderen met voldoende woordkennis: 

1.       Begrijpen de leerstof en de leerkracht.

2.       Begrijpen de lessen.

3.       Leren meer.

Op onze school gebruiken wij de aanpak Met Woorden in de Weer. Deze is door Marianne Verhallen en Dirkje van den Nulft ontwikkeld met als doel het woordenschatonderwijs op de basisscholen te verbeteren.

Het werken met de aanpak “Met woorden in de weer” is ook een belangrijk onderdeel van het lesprogramma van De Dubbeldekker in alle groepen.

Met Woorden in de Weer is geen methode maar het is een aanpak die zich richt op verbetering van de leerkrachtvaardigheden. De kwaliteit van het onderwijs staat en valt immers bij de kwaliteit van de juf of meester voor de klas. Een goede leerkracht kan ingewikkelde leerstof en vaardigheden helder en gestructureerd overdragen aan leerlingen. Een goede leerkracht werkt aan het vergroten van de taalvaardigheden van de leerlingen én tegelijkertijd aan het opbouwen van conceptuele kennis. Leerkrachten die goed woordenschatonderwijs geven, zijn goede leerkrachten want:

  • ze kunnen nieuwe woorden (= nieuwe kennis) helder en gestructureerd overdragen;
  • ze zorgen voor betekenisvolle interactie in de klas;
  • ze werken gericht aan het vergroten van taalvaardigheid (spreken, luisteren, schrijven, lezen);
  • én heel belangrijk: ze creëren succeservaringen, zodat leerlingen zich competent voelen.

Effectief uitleggen en inoefenen van woorden en begrippen verhoogt de kwaliteit van niet alleen het woordenschatonderwijs maar uiteindelijk van het gehele handelen in de klas.

Bron: Rezulto

OBS De Dubbeldekker
Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
T (035) 685 17 76
E directie@dedubbeldekker.nl

Taalschool Hilversum
Jan Blankenlaan 8
1222 SW Hilversum
T 06 57 93 98 50
E directie@dedubbeldekker.nl