Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Sociaal-emotionele vaardigheden

Elk kind is uniek, en daarnaast maakt hij of zij deel uit van een groep. 
De kinderen worden door de groep gevormd en ze zijn van de groep afhankelijk
.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen elkaar (leren) respecteren, leren samenwerken en elkaar helpen.

Wij werken vanaf 2015 volgens de methodiek van De Kanjertraining in de groepen 1 t/m 8, omdat deze training kinderen vaardigheden bijbrengt die sociale problemen vermindert en voorkomt.

De Kanjertraining is bedoeld om kinderen weerbaar te maken en te leren om (beter) voor zichzelf op te komen en beter met anderen om te gaan. Het kan zijn dat het kind het in de groep of omgeving gewoon slecht getroffen heeft, soms zijn kinderen sociaal onhandig. Dit kan zich op verschillende manieren uiten: ze lachen om alles, spelen de baas, zijn verlegen, stellen zich afhankelijk op of zijn juist agressief en doen alsof het hen allemaal niet raakt.

De pijlers waarop de kanjertraining is gebouwd en die we als school (regels) uitdragen zijn:

 • We vertrouwen elkaar 
 • We helpen elkaar 
 • Niemand speelt de baas 
 • Je bent niet zielig
 • We lachen elkaar niet uit
De leerkrachten zijn getraind zodat: 
 • Pestproblemen hanteerbaar worden en zich oplossen
 • Kinderen zichzelf durven te zijn
 • Kinderen zich veilig voelen.
 • Kinderen zich bij elkaar betrokken voelen.
 • Kinderen hun gevoelens onder woorden kunnen brengen.
 • Kinderen meer zelfvertrouwen krijgen. 

Ook vinden we het belangrijk dat ouders de Kanjerafspraken die gelden in de school respecteren en met ons uitdragen.
 
We volgen onze leerlingen op sociaal gebied. We gebruiken hiervoor het sociaal leerlingvolgsysteem  Kanvas (horende bij de Kanjertraining). De leerkrachten vullen vanaf groep 1 vragenlijsten in die gaan over het sociale klimaat in de groep. Vanaf groep 5 vullen leerlingen ook vragenlijsten in die gaan over hun eigen sociale veiligheid. Als hier signalen uit komen die reden tot zorg kunnen zijn, dan gaat de groepsleerkracht in gesprek met de intern begeleider en/of ouders. En natuurlijk de leerling.
 

OBS De Dubbeldekker
Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
T (035) 685 17 76
E directie@dedubbeldekker.nl

Taalschool Hilversum
Jan Blankenlaan 8
1222 SW Hilversum
T 06 57 93 98 50
E directie@dedubbeldekker.nl