Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Snappet

In de groepen 4 t/m 8 krijgt iedere leerling een chromebook van de school. De leerling werkt op deze tablet met het programma Snappet. Snappet biedt leerlingen oefeningen aan van de vakken rekenen & taal. De leerkracht geeft eerst instructie, waarna de leerlingen (als ze het doel van de les begrijpen) zelfstandig kunnen oefenen op hun tablet.
 
Plussen
Als ze klaar zijn met de oefenstof krijgen de kinderen de mogelijkheid adaptief verder te werken: de tablet onthoudt welke leerdoelen de kinderen al goed beheersen en welke niet. Op basis van deze gegevens krijgen de kinderen de juiste oefeningen (op hun eigen niveau) aangeboden.
 
Voordelen
We ervaren voordelen met het werken op de tablet:
- De leerlingen krijgen veel meer oefenstof tot zich, waardoor ze hun leerdoelen beter eigen kunnen maken.
- Ouders kunnen hun kinderen thuis laten inloggen. De kinderen zien welke oefeningen ze kunnen maken, want het is onderdeel van het Plussen of de leerkracht heeft  dit klaargezet.
- De leerling krijgt bij het geven van een antwoord direct feedback van de tablet: het ging goed of fout. Ook kan de tablet hulp bieden.
- De leerkracht hoeft niet eerst alles na te kijken om te zien of de leerling het begrepen heeft. Hij ziet op het dashboard van zijn eigen pc direct welke leerlingen de lesstof snappen en welke niet en kan hier tijdens de les al op in springen.
 
Naast het werken op de tablet voor de vakken rekenen en taal, schrijven onze leerlingen ook nog in schriften.

OBS De Dubbeldekker
Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
T (035) 685 17 76
E directie@dedubbeldekker.nl

Taalschool Huizen
Holleblok 12
1273 EG Huizen
T
06 579 40 1 01
E d.vantiel@dedubbeldekker.nl