Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Overgang naar het Voortgezet Onderwijs

Op onze school hebben we beleid ontwikkeld dat gaat over het tot stand komen van het advies aan uw kind voor het voortgezet onderwijs.
De gesprekken over het advies starten vanaf groep 7. In het document is te lezen hoe we dit doen op onze school:
 Beleid VO-advies.


OBS De Dubbeldekker
Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
T (035) 685 17 76
E directie@dedubbeldekker.nl

Taalschool Hilversum
Jan Blankenlaan 8
1222 SW Hilversum
E directie@dedubbeldekker.nl