Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Chromebooks

In de groepen 4 t/m 8 krijgt iedere leerling een chromebook van de school. De leerling werkt op deze chromebook met het programma Snappet. Snappet biedt leerlingen oefeningen aan van de vakken rekenen & taal. De leerkracht geeft eerst instructie, waarna de leerlingen (als ze het doel van de les begrijpen) zelfstandig kunnen oefenen op hun chromebook.
 
Op maat
Als ze klaar zijn met de oefenstof krijgen de kinderen de mogelijkheid adaptief verder te werken: Snappet onthoudt welke leerdoelen de kinderen al goed beheersen en welke niet. Op basis van deze gegevens krijgen de kinderen de juiste oefeningen op maat aangeboden.
 
Voordelen
We ervaren voordelen met het werken met Snappet:
- De leerlingen krijgen veel meer oefenstof tot zich, waardoor ze hun leerdoelen beter eigen kunnen maken.
- De leerlingen kunnen thuis inloggen en werken aan hun eigen leerdoelen.
- De leerling krijgt bij het geven van een antwoord direct feedback: het ging goed of fout. Ook kan Snappet hulp bieden.
- De leerkracht ziet tijdens de les al of een leerling het lesdoel begrepen heeft en kan hiernaar gelijk handelen.
 
Naast het werken op de chromebook voor de vakken rekenen en taal, schrijven onze leerlingen ook nog in schriften.

OBS De Dubbeldekker
Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
T (035) 685 17 76
E directie@dedubbeldekker.nl

Taalschool Hilversum
Jan Blankenlaan 8
1222 SW Hilversum
T 06 57 93 98 50
E directie@dedubbeldekker.nl