Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zorg (Cobo/ Taalschool) 

IB (Intern Begeleiding)
        

De intern begeleider : José Leusink Als intern begeleider ben ik verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering 
van het zorgbeleid in de Cobo. Dit doe ik door een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning van leerlingen.

Daarnaast werk 
ik aan het zo optimaal mogelijk realiseren van passend onderwijs, opbrengst- en 

handelingsgericht werken.

Mijn taken bestaan onder andere uit:

  • het beginniveau van nieuwe leerlingen vaststellen bij de intake

  • het maken van een ontwikkelingsperspectief met leerrendements- en/of uitstroom-verwachting (vastleggen van de doelen die de leerlingen gaan behalen) 

  • het ondersteunen en begeleiden van de leerkrachten 

  • de ondersteuning gericht op onderwijs en opvoeding van de leerling op school en in zijn thuissituatie

  • het aanvragen van externe ondersteuning in de vorm van arrangementen en aanvragen die eventueel leiden tot een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.

  • het geven van uitstroomadviezen voor het voortgezet onderwijs 

OBS De Dubbeldekker
Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
T (035) 685 17 76
E directie@dedubbeldekker.nl