Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Wat is de Cobo?              

Voor wie is de Cobo?

De Cobo verzorgt onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar die rechtstreeks uit het buitenland komen of minder dan een jaar in Nederland zijn en de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen om in het reguliere onderwijs in te stromen.
De Cobo is een voorziening voor alle Hilversumse basisscholen. Onder voorwaarden kunnen kinderen uit de regio ook gebruik maken van deze voorziening.

Wat is de Cobo?
De Cobo wil kinderen in een jaar onderdompelen in een taalbad, zodat zij een meer kansrijke start in het Nederlandse primair of voortgezet onderwijs kunnen maken.

De Cobo bestaat uit zes groepen met in iedere groep een groepsleerkracht en een onderwijsassistent. Er wordt lesgegeven in kleine groepen waarin de leerlingen elke dag op meerdere niveaus mondeling en schriftelijk, intensief en gestructureerd Nederlands krijgen. Naast Nederlands krijgen de leerlingen ook rekenonderwijs, sociaal-emotionele vorming, kennismaken met de Nederlandse samenleving, expressie en bewegingsonderwijs.

Aanmelding voor de Cobo
De Dubbeldekker hanteert een aanname beleid voor de Cobo.
Ouders melden hun kind(eren) eerst aan bij een basisschool in de buurt. De buurtschool schrijft de leerling niet in, maar plaatst deze op de inschrijflijst voor plaatsing over een jaar. De buurtschool is nu stamschool. De stamschool neemt contact op met de directie van de Cobo en meldt de leerling aan. Indien er plaats is, informeert de directie van de stamschool de ouders en verwijst hen naar de Cobo. De ouders schrijven hun kind in voor de Cobo. 

Plaatsing:
De Cobo bestaat uit zes groepen: 

Groep 1-2: leeftijd 4, 5 en 6 jaar.
Groep 3-4: leeftijd 6, 7 en 8 jaar.
Groep 4-5: leeftijd 8, 9 en 10 jaar.
Groep 6/7/8 A: leeftijd 10, 11 en 12 jaar.
Groep 6/7/8 B: 
leeftijd 10, 11 en 12 jaar.
Groep 6/7/8 C: 
leeftijd 10, 11 en 12 jaar.
Naast deze leeftijdsindeling kunnen de leerlingen ook worden ingedeeld op functioneringsniveau. Om het functioneringsniveau te kunnen bepalen maken alle leerlingen een instaptoets voor hun start in de Cobo

Klik hier om uw kind in te schrijven voor de Cobo


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Directeur:
Jacqueline van den Bor 
e-mail: directie@dedubbeldekker.nl


De groepen 4 tot en met 8 op de Taalschool werken aan het thema: in vogelvlucht! 

OBS De Dubbeldekker
Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
T (035) 685 17 76
E directie@dedubbeldekker.nl